header-img
Svetainės žemėlapis
Versija neįgaliesiems
Ekspozicijos
Muziejus
Multimedijos salė „Netektys 1940 – 1953 m.“

Ekspozicijoje „Netektys 1940 – 1953 m.“ multimedijos projektorių pagalba vaizduojami Sovietų valdžios Lietuvos gyventojų trėmimų į Sibirą, partizaninių kovų bei Holokausto momentai. Salėje eksponuojami politinio kalinio J. Meškuočio daiktai.

Česlovo Milošo ekspozicija

Č. Milošui skirtoje ekspozicijoje plačiau susipažinsite su žymiu kraštiečiu, sužinosite apie jo vaikystę Šeteniuose, išvysite daug nuotraukų iš Nobelio premijos laureato gyvenimo. Ekspozicijoje galite išvysti ir Č. Milošo leidinius.

Tautinių mažumų ekspozicija

Tautinių mažumų ekspozicijoje galėsite susipažinti su Kėdainiuose gyvenusiomis tautinėmis mažumomis – žydais, liuteronais, reformatais, stačiatikiais. Ekspozicijoje gausu nuotraukų.

Okupacijos ekspozicija

Okupacijos ekspozicija atspindi Kėdainius okupacijos laikotarpiu. Šioje ekspozicijoje išvysite sunkųjį bei lengvąjį kulkosvaidžius, II pasaulinio karo vokiečių bei rusų karių šalmus, automatą PPS, pistoletą bei durtuvą. Ekspozicijos nišoje netgi pamatysite rankinę granatą bei pėstininkų miną.

Tarpukario ekspozicija

Tarpukario ekspozicija pristato Kėdainius tarpukario laikotarpyje. Nišose eksponuojami įvairūs tarpukario metu gaminti ir naudoti daiktai: rašalinės, laikrodžiai, skaičiavimo bei rašomoji mašinėlės, 1930 m. vaikiški tautiniai drabužėliai, saldainių, degtukų bei kortų dėžutės.

Nepriklausomybės kovos

Ekspozicijos salės nišoje galite pamatyti Povilo Lukšio žiedą, Nepriklausomybės 10 – mečio medalį, savanorio B. Medžiūno piniginę, kareiviškas sagas, durtuvus bei netgi žvakides, kurios padarytos iš I pasaulinio karo artilerijos sviedinių.

2019 m. vasario mėnesį pradėjo veikti nauja virtualios realybės ekspozicija „Pirmasis 1919 m. Lietuvos Nepriklausomybės kovų mūšis“. 3 D akinių pagalba ekspozicijoje nusikelsite į Nepriklausomybės kovų mūšius prie Kėdainių.

Vienuolio celė

Ekspozicijoje galite pamatyti XIX a. arnotą iš Tėvo Stanislavo kolekcijos, vienuolio baldus – kėdę bei lovą, žvakides, XVIII a. smilkalinę, XIX a. rožančius, škaplierius bei Kėdainių karmelitų vienuolyno mišiolą, kuris išleistas Venecijoje 1769 m.

Linų kambarys

Linų kambarys atspindi Kėdainių krašto amatus. Šioje ekspozicijoje išvysite siuvimo mašiną, prieverpstes, šepečius linams šukuoti, audimo stakles bei verpimo ratelius.

Žemdirbystės kambarys

Žemdirbystės kambaryje pamatysite eksponatus, susijusius su žemdirbyste – sėtuvę, medines šakes, spragilus, pjautuvus, kubiliukus miltams laikyti bei girnapuses.

Vinco Svirskio salė

Didžiausioje ir erdviausioje salėje įrengta 15 unikalių garsaus XIX a. II pusės – XX a. I pusės dievdirbio Vinco Svirskio barokinių koplytstulpių ir kryžių ekspozicija.

Senoji medžio skulptūros salė

Senosios medžio skulptūros salėje eksponuojama XV a. pabaigos šv. Jono Krikštytojo skulptūra, dievdirbio Mato Gurskio skulptūros ir kryžiai.

Apytalaukio dvaro ragų baldų ekspozicija

Tai muziejaus puošmena. Šis  XIX a. II pusės baldų komplektas pagamintas anglų meistrų iš egzotiškų žvėrių ragų. 1900 m. baldų komplektas pasaulinėje Paryžiaus parodoje gavo aukso medalį. Baldus nupirko Apytalaukio dvaro savininkas grafas Henrikas Zabiela. Iki Antrojo pasaulinio karo jie buvo dvaro rūmų interjero puošmena.

Kėdainiai XIX a.

Ekspozicija atspindi dvarų kultūrą XIX a. Ekspozicijoje išvysite įvairius servizus, cigarų pjaustiklius, pypkes, žvakides, rinkinį vynui ir kt.

Kėdainiai XVII – XVIII a.

Eksponuojami daiktai atspindi Kėdainius XVII – XVIII a. Ekspozicijoje išvysite Jonušo Radvilos įkapinį žiponą, Kristupo Radvilos įkapių juostą, kėdainiečių miestiečių įkapes, dekoratyvinius šarvus, Kėdainių evangelikų reformatų bažnyčios spyną bei raktą, koklius, kuriuos naudojo Kėdainių miestiečiai namuose.

Ekspozicijoje galite pamatyti interaktyvų Kėdainių maketą „ Kėdainių aukso amžius XVII a. miesto gyventojų pasakojimuose“ , kuriame 7 figūros nušviečia istoriniais faktais paremtus pasakojimus apie to meto švietimą, dvaro gyvenimą, prekybą bei įvairių konfesijų santykius. 

Makete istorijas pasakojantys personažai buvo parinkti remiantis pagrindinėmis ir svarbiausiomis tautinėmis ir konfesinėmis bendruomenėmis mieste.

Dėliodami figūras ant šviečiančių taškų lankytojai gali išgirsti pasakojimus iš lietuvio evangeliko reformato kunigo, lietuvio reformato gimnazisto, evangeliko liuterono, škoto pirklio, žydo, katalikės moters bei kurtų veislės kalaitės Karūnos.

Archeologijos ekspozicija

Archeologijos ekspozicija išdėstyta dviejose salėse, jose eksponuojami akmens, žalvario, geležies amžių radiniai, Žalgirio mūšio diorama ir XIV–XV a. ginklai.

Bendra informacija

Muziejuje eksponuojami Kėdainių krašto ir miesto archeologijos radiniai, pasakojama apie XVI–XIX a. ir XX a. tarpukario Kėdainius. Taip pat supažindinama su tautinių ir konfesinių bendruomenių istorija, dvarų buitimi, Nepriklausomybės kovomis 1918–1919 metais, partizaniniu judėjimu. Muziejuje yra įrengta vienuolio celė, ekspozicijos, skirtos Nobelio premijos laureatui Česlovui Milošui (1911–2004). Nuolatinėje ekspozicijoje gausu retų XVII–XVIII a. dokumentų, fotografijų, galima aplankyti ragų baldų kambarį, kuriame yra XIX a. ragų baldų komplektas iš Apytalaukio dvaro. Muziejuje eksponuojami unikalūs savamokslio medžio drožėjo Vinco Svirskio (1835–1916) kelių metrų aukščio kryžiai ir koplytstulpiai, kurie yra išskaptuoti iš vientiso rąsto su šventųjų bareljefais, horeljefais, gyvūnų atvaizdais bei augalų motyvais.

2018 m. muziejus pasipildė naujomis moderniomis multimedinėmis ekspozicijomis. Viena jų – „XVII a. Kėdainiai – privatus protestantiškas kunigaikščių Radvilų miestas“. Tai maždaug 20 min. filmas, kuriame pasakojama apie Kėdainių klestėjimo laikotarpį, kuomet miestas buvo tapęs trečiuoju pagal svarbą šalies miestu Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje (LDK).

Kita nauja muziejaus ekspozicija yra skirta Antrojo pasaulinio karo ir pokario laikų įvykiams. Ekspozicijoje „Netektys 1940 – 1953 m.“ multimedijos projektorių pagalba vaizduojami Sovietų valdžios Lietuvos gyventojų trėmimų į Sibirą, partizaninių kovų bei Holokausto momentai.

Greta pastovių ekspozicijų muziejuje rengiamos keičiamos parodos, vyksta kultūriniai renginiai, organizuojamos teminės ekskursijos muziejuje ir jo padaliniuose, Kėdainių senamiestyje bei rajone.

Nuotraukų galerija