header-img
Svetainės žemėlapis
Versija neįgaliesiems
Edukacinė veikla

Muziejus – labai artima mokyklai kultūros įstaiga, ypač didelį dėmesį skirianti edukacinei veiklai.

Dar 1994 m. istorijos mokytojos metodininkės, muziejininkės Audronė Pečiulytė ir Regina Adomaitienė parengė Kėdainių krašto istorijos programą vidurinėms mokykloms ir ALF paskelbtame programų konkurse „Švietimas Lietuvos ateičiai” laimėjo II vietą.

Nuo 1996 m. buvo paruoštos 3 teminės pamokos („Rugio kelias”, „Lino kelias”, „Dūminė pirkia”), 3 integruotos pamokos–ekskursijos po Kėdainių senamiestį („Reformacija Kėdainiuose”, „Religinės konfesijos Kėdainiuose”, „Kėdainių miesto architektūra”) ir 3 integruotos pamokos–ekskursijos po Kėdainių rajoną (istorinė–gamtinė ekskursija jaunesnių klasių moksleiviams „Kėdainiai – geografinės Lietuvos centras”, istorinė–literatūrinė ekskursija vyresnėms klasėms „Literatūrinis Kėdainių kraštas”, istorinė–literatūrinė ir dailės ekskursija vyresnėms klasėms „1863 m. sukilimo vietomis”).

Nuo 1998 m. prasidėjo intensyvesnis bendradarbiavimas su atskiromis mokyklomis. Buvo sudarytas pamokų ciklas: „Archeologija Vidurio Lietuvoje”, „Radvilų veikla Kėdainiuose”, „Knygnešiai Kėdainių krašte”, „Žymūs Kėdainių krašto žmonės”. Siekiant sudominti moksleivius, pamokose buvo įvestos kūrybinio pobūdžio užduotys, sumąstyta sukurti originalią edukacinę programą įvairaus mokyklinio amžiaus  vaikams, kuri būtų įvairi savo tematika ir turėtų tęstinumą. Siekėme, kad moksleiviai sistemingai lankytų muziejų per visus mokslo metus.

1999-2000 m. buvo paruoštas naujas edukacinių užsiėmimų ciklas pradinių klasių moksleiviams. Ciklą sudarė 8 pamokos: „Ką pasakoja akmeninis kirvukas”, „Seni daiktai prabyla”, „Gyvenimas dvare”, „Rugio kelias”, „Lino kelias”, „Valstybę sukūrė ir apgynė lietuviai”, „Užgavėnių papročiai”, „Viena diena Didžiojoje rinkoje”. Klasė, išsipirkusi abonentą, kas mėnesį ateidavo į užsiėmimą muziejuje pagal atskirą temą. Vaikai pamokų metu ne tik susipažindavo su istorine medžiaga, bet atlikdavo ir kūrybinio pobūdžio užduotis.

Vyresnių klasių moksleiviams buvo paruoštas 10 pamokų ciklas apie Kėdainių krašto istoriją.

2000-2001 m. mokykloms pageidaujant edukacinė programa buvo dar daugiau išplėsta. Paruošti pamokų ciklai lankantiems muziejų pirmus ir antrus metus, paskaitos vyresnių klasių moksleiviams Kėdainių krašto istorijos temomis, atskiras pamokų ciklas Dailės mokyklai.

2001-2002 m. edukacinė programa buvo papildyta etnokultūrinių užsiėmimų ciklu moksleiviams, lankantiems muziejų trečius metus.

Šiandien edukacinė Kėdainių krašto muziejaus programa yra labai įvairiapusė ir plati. Ji apima istoriją, dailę, etnokultūrą, skirta įvairaus amžiaus vaikams bei suaugusiems. Paruoštos kelios ilgos edukacinės programos, kuriose yra įtrauktos mokomosios ekskursijos ir darbas architektūriniuose objektuose. Taip pat sudaryta galimybė apsirengti renesansinio stiliaus rūbais, pasipuošti XIX a. dvaro aksesuarais.

KĖDAINIŲ KRAŠTO MUZIEJAUS EDUKACINĖS VEIKLOS PROGRAMA 

  1. ISTORINĖS PROGRAMOS KĖDAINIŲ KRAŠTO MUZIEJUJE

    NEVĖŽIO SLĖNIO PASLAPTYS
    Mokiniai mokomosios ekskursijos metu aplanko Sirutiškio dvaro rūmus ir parką – Č. Milošo senelių gimtinę, Kalnaberžę – P. Stolypino ir K. Binkio dvarą ir parką, Paberžę – 1863 metų sukilimo muziejų, Šilingų dvarą, Tėvo Stanislovo bažnytinių reikmenų muziejų, Krekenavą – Mergelės Marijos Dangun Ėmimo bažnyčią, kurioje kunigavo Maironis, Pašilius – vienintelį Lietuvoje esantį stumbryną, Šventybrastį – 1863 m. sukilėlių slėnį, Šetenius – Nobelio premijos laureato Č. Milošo kultūros centrą, Apytalaukį – grafų Zabielų istorizmo stiliaus dvaro rūmus, Kėdainiuose – minaretą. Ekskursijos metu mokiniai pildo užduočių sąsiuvinius, kuriuose yra užduotys reikalaujančios istorijos, literatūros, biologijos žinių. Programa skirta 5-12 klasių mokiniams. Trukmė – 6 val.

KĖDAINIAI – MIKALOJAUS DAUKŠOS IR ČESLOVO MILOŠO ŽEMĖ
Programos metu skaitoma M. Daukšos ir Renesanso laikotarpio Lietuvos poetų kūryba; ištraukos iš rašytojo M. Katkaus etnografinės apybraižos „Balanos gadynė“, Č. Milošo autobiografinio romano „Isos slėnis“ ir J. Paukštelio romano „Kaimynai“; analizuojami minėtų kūrinių motyvais sukurtų filmų fragmentai; pasirenkami tipiškiausi minėtų autorių kūrinių personažai ir kuriamos inscenizacijos, dėliojamos dėlionės. Programa skirta 8-12 klasių mokiniams. Trukmė – 2 val.

KĄ PASAKOJA AKMENINIS KIRVUKAS
Moksleiviai susipažįsta su archeologijos ekspozicija, žiūri ištrauką iš vaizdo filmo „Vikingų festivalis“, matuoja, piešia archeologinius eksponatus, sprendžia kryžiažodžius. Trukmė – 1 val. Užsiėmimas skirtas pradinių ir jaunesniųjų klasių mokiniams.

SENI DAIKTAI PRABYLA

Užsiėmimo metu moksleiviai mokosi kočioti lininį rankšluostį, nešti naščiais medinius kibirus, matuojasi medines klumpes bei mena mįsles, sako patarles, piešia labiausiai patikusius daiktus. Trukmė – 1 val. Užsiėmimas skirtas pradinių ir jaunesniųjų klasių mokiniams.

GYVENIMAS DVARE

Susipažįsta su Kėdainių krašto dvarų istorija ir kultūra, apžiūri dvarams skirtas ekspozicijas, plunksnomis rašo laiškus XVII – XIX a. maniera, mokosi vėduoklių kalbos, pasipuošia dvaro aksesuarais.
Skirta  vyresnių klasių mokiniams ir suaugusiems. Trukmė – 1 – 1,5 val.  

VIENA DIENA VIDURAMŽIŲ MIESTE

Moksleiviai susipažįsta su Didžiosios Rinkos istorija, piešia svarbiausių architektūrinių paminklų: Rotušės, evangelikų reformatų bažnyčios, Stiklių namų eskizus, pasivaikščioja po senamiesčio kiemelius. Trukmė – 1 val. Užsiėmimas skirtas pradinių ir jaunesniųjų klasių mokiniams.

KNYGNEŠIŲ KELIAIS

Moksleiviai susipažįsta su Kėdainių krašto knygnešiais, jų pavojingu gyvenimu, slaptomis mokyklomis, sprendžia kryžiažodžius, skaito XIX a. pab. raštus, žaidžia. Trukmė – 1 val. Užsiėmimas skirtas pradinių ir jaunesniųjų klasių mokiniams.

RADVILŲ GIMINĖS ISTORIJA

Moksleiviai gilinasi į didikų giminės istoriją, jų tradicijas, papročius, nagrinėja pravardžių reikšmę, piešia Radvilų sarkofagų ornamentus. Trukmė – 1 val. Užsiėmimas skirtas 5 – 12 klasių mokiniams.

SENIEJI LIETUVOS IR KĖDAINIŲ HERBAI

Susipažįsta su senaisiais Lietuvos miestelių herbais, piešia Kėdainių ir Jonušavos herbus, sukuria savo herbų eskizus. Trukmė – 1 val. Užsiėmimas skirtas 3 – 10 klasių mokiniams.

TREMTIS IR PARTIZANINIS JUDĖJIMAS KĖDAINIŲ KRAŠTE

Moksleiviai susipažįsta su tremtinių ir partizanų gyvenimu, skaito jų laiškus, žiūri fotografijas iš Kėdainių krašto muziejaus fondų, klauso tremtinių ir partizanų dainų, eilėraščių. Trukmė – 1 val. Užsiėmimas skirtas 8 – 12 klasių mokiniams.

KĖDAINIŲ MIESTIETIŠKOJI KULTŪRA

Ekskursija po Kėdainių senamiestį (Didžioji rinka, Rotušė, Evangelikų reformatų bažnyčia, Arnetų namas) ir darbas su archeologiniais radiniais Krašto muziejaus edukacinėje klasėje. Moksleiviai puošiasi renesansinio stiliaus rūbais, skaito XVII a. literatūros kūrinių ištraukas. 
Skirta vyresnių klasių mokiniams ir suaugusiems. Trukmė – 2 val.

SENOJI LIAUDIES SKULPTŪRA. KRYŽIAUS SIMBOLIS

Moksleiviai supažindinami su mažąja liaudies skulptūra, koplytstulpiais, V. Svirskio kryžiais. Trukmė – 1 val. Užsiėmimas skirtas 4 – 12 klasių mokiniams.

ANOS FRANK ISTORIJA ŠIANDIENAI

Supažindinami su holokausto aplinkybėmis. Žiūri filmą „Brangioji Kitty“, skaito dienoraščio ištraukas. Trukmė – 1 val. Užsiėmimas skirtas 8 – 10 klasių mokiniams.

ARBATOS PASLAPTYS

Apžiūri senovinių virdulių kolekciją, susipažįsta su arbatos gėrimo tradicijomis įvairiose šalyse, ragauja įvairių rūšių lietuviškas arbatas. Trukmė – 1 val. Užsiėmimas skirtas pradinių ir jaunesniųjų klasių mokiniams.

GYVENIMAS UŽ GELEŽINĖS UŽDANGOS. KĖDAINIAI SOVIETMEČIU
Susipažįsta su sovietinio gyvenimo ypatybėmis, jaunimo gyvenimo kontrastais, žiūri „Mėgėjo“ studijos trumpametražius filmus apie sovietinius Kėdainius.
Skirta vyresnio amžiaus mokiniams. Trukmė – 1 val.

KĖDAINIAI DVIEJŲ RESPUBLIKŲ LAIKOTARPIU: 1918-1940 m. IR 1990-2016 m.
Susipažįsta su miesto istorija tarpukario ir atgimimo laikotarpiais, kuria miesto veido instaliacijas.
Skirta vyresnio amžiaus mokiniams. Trukmė – 1 val.

  1. ETNOKULTŪRINĖS PROGRAMOS KĖDAINIŲ KRAŠTO MUZIEJUJE

RUGIO KELIAS

Moksleiviai susipažįsta su žemdirbystės įrankiais, mokosi sėti iš sėtuvės, atskirti įvairių rūšių javus, ragauja įvairių rūšių duonelę, sprendžia kryžiažodžius. Trukmė – 1 val. Užsiėmimas skirtas pradinių ir jaunesniųjų klasių mokiniams.

III. PROGRAMOS DAUGIAKULTŪRIAME CENTRE

RELIGINIŲ KONFESIJŲ MALDOS NAMAI
Pamoka-ekskursija po katalikų, reformatų, stačiatikių ir judėjų maldos namus, kurios metu išsiaiškinami panašumai ir skirtumai, užduočių lapuose atliekamos užduotys. Praktinis užsiėmimas Daugiakultūriame centre nagrinėjant religinių konfesijų artefaktus. Trukmė – 2 val. Užsiėmimas skirtas 8 – 12 klasių mokiniams.

HOLOKAUSTAS
Užsiėmimo metu aptariamos holokausto priežastys, jo vykdymo ypatumai Europoje ir Lietuvoje, žiūrimos ir aptariamos ištraukos iš filmo „Ambulance“, atliekamos praktinės užduotys, diskusijos. Trukmė – 1 val. Užsiėmimas skirtas 8 – 12 klasių mokiniams.

ŠTETLAS IR TRADICIJOS
Ekskursija po Kėdainių senamiestį, kurios metu atskleidžiama žydų gyvenimo specifika Lietuvos miesteliuose, praktinis užsiėmimas Daugiakultūriame centre – nagrinėjama specifiška žydų šventė – šabas, su ja susiję papročiai ir naudoti daiktai (kipa, šabo žvakidė, kidušinės taurelės), pasivaišinama macais ir vynuogių sultimis. Trukmė – 1,5 val. Užsiėmimas skirtas 5 – 12 klasių mokiniams.

DAUGIAKULTŪRIS KĖDAINIŲ KRAŠTAS
Programa supažindina su mūsų krašte gyvenusiomis tautinėmis bendruomenėmis ir jų žymiausiomis asmenybėmis. Skaitomi rusų ir lenkų tekstai, atspindintys XIX – XX a. pradžios dvarų kultūrą Kėdainių krašte. Skirtingų tautų ir religinių konfesijų rašytinis palikimas iliustruojamas vaizduojamojo meno, architektūros pavyzdžiais, paaiškinami svarbesni simboliai. Trukmė – 1,5 val. Užsiėmimas skirtas 5 – 12 klasių mokiniams.

PASAULIO TAUTŲ TEISUOLIAI. KAS JIE?
Aptariami žydų gelbėjimo II pasaulinio karo metais sunkumai, nagrinėjamos gelbėtojų asmenybės ir jų likimai, žiūrimos filmo „Holokaustas Kėdainių krašte“ ištraukos. Trukmė – 1 val. Užsiėmimas skirtas 8 – 12 klasių mokiniams.

„IR TEN KADAISE GYVENO ŽYDAI“
Pažintinės ekskursijos metu aplankomi Kėdainių krašto miesteliai, kuriuose iki II pasaulinio karo gyveno gausios žydų bendruomenės (Josvainiai, Krakės, Dotnuva, Šėta), susipažįstama su tų miestelių istorija, apžiūrimi išlikę žydų paveldo ženklai, kapinės ir masinio sušaudymo vietos.
Trukmė – 6 val.

„KĖDAINIŲ KRAŠTO DVARAI: DIDINGOS PRAEITIES ATSPINDŽIAI“
Pažintinės ekskursijos metu aplankome Taučiūnų kaime esantį paminklą pirmajam žuvusiam Lietuvos savanoriui P. Lukšiui, apžiūrime Stasinės, Lančiūnavos, Pavermenio dvarus ir  Krekenavos regioninio parko ekspoziciją, pasigrožime moderno stiliaus Terespolio dvaru ir pasivaikštome po Dotnuvos dvaro parką.
Trukmė – 6 val.

IV. SENŲJŲ AMATŲ PROGRAMOS TRADICINIŲ AMATŲ CENTRE ARNETŲ NAME

AUDIMAS
Susipažinsite su audimo istorija, linų apdirbimo įrankiais, verpimo rateliu bei audimo staklėmis. Mokysitės sukti siūlus su rateliu ant šeivutės, austi.
Užsiėmimus ves sertifikuotų produktų tautinio paveldo tradicinė amatininkė Milda Petraitienė.
Trukmė 1 val.
Dalyvių skaičius iki 10

JUOSTŲ PYNIMAS
Turėsite puikią progą susipažinti su vienu iš autentiškų aukštaičių krašto amatų – juostų pynimu (vytinės, rištinės ir pintinės juostos), papročiais, susijusiais su tautinėmis juostomis Lietuvos kultūroje, jų spalvomis, raštais, simboliką, pritaikymu kasdieniniame gyvenime. Užsiėmimo dalyviai galės nusipinti tradicinę juostelę.
Užsiėmimus sertifikuotų produktų tautinio paveldo tradicinė amatininkė Loreta Steponavičienė
Trukmė 1 val.
Dalyvių skaičius iki 10

KERAMIKA
Susipažinsite su lietuvių liaudies keramikos tradicijomis ir istorija, puodžiaus amatu. Praktinio užsiėmimo metu išbandysite įvairius tradicinius keramikos dirbinių formavimo būdus, žiedimą.  Mokysitės pasidaryti keraminį dirbinį.
Užsiėmimus ves sertifikuotų produktų tautinio paveldo tradicinė amatininkė Dalia Urbienė.
Trukmė 1 val.
Dalyvių skaičius iki 10

PYNIMAS IŠ VYTELIŲ
Susipažinsite su vytelių auginimo specifika, medžiagos paruošimo ir pynimo technologijos ypatumais. Iš vytelių mokysimės pynimo amato, galėsite nusipinti suvenyrą.
Užsiėmimus ves sertifikuotų produktų tautinio paveldo tradicinė amatininkė Birutė Šinkūnienė
Trukmė 1 val.
Dalyvių skaičius iki 10

DROŽYBA
Susipažinsite su medžio vaizdiniais lietuvių pasaulėžiūroje, kryždirbystės papročiais Lietuvoje, darbo įrankiais naudojamais medžio drožyboje, gaminių pavyzdžiais ir jų gaminimo technologine eiga. Pamėginsime pasigaminti medinį tradicinį dirbinį.
Užsiėmimus ves sertifikuotų produktų tautinio paveldo tradicinis amatininkas Audrius Vasiliauskas
Trukmė 1 val.
Dalyvių skaičius  iki 10

MARGUČIŲ MARGINIMAS VAŠKU
Užsiėmimai vyks dvi savaitės prieš Velykas ir savaitė po Velykų.
Sužinosite apie Velykų papročius, Velykų stalo puošimą, margučių marginimo būdus, simbolius, ornamentiką. Nusimarginsite velykinius margučius senolių paliktu tradiciniu marginimo būdu, natūraliu vašku.
Užsiėmimus ves sertifikuota tradicinė amatininkė Birutė Šinkūnienė
Trukmė 1,5val.
Dalyvių skaičius  iki 15

VĖLINUKAS
Supažindinsime su vilnos atsiradimo istorija, rūšimis, vėlimo technologijomis, panaudojimo galimybėmis. Savarankiškai gamindami vėlinuką, leisimės į  senolių išbandytą, natūralią terapiją.
Edukacijose dalyvių amžius neribojamas.
Trukmė 1 val. (dalyvių skaičius iki 12)

SKUDURINUKĖ
Susipažinsite su žaislų, skudurinių lėlių gimimo  istoriją, gaminimo būdais, Lietuvos regionų tautinio kostiumo ypatumais. Kursime skudurinukę, pritaikydami tautinio kostiumo elementus.
Edukacijose dalyvių amžius nuo 5 iki 16 m.
Trukmė 1 val. (dalyvių skaičius iki 12)

KARPINUKAI
Užsiėmimo metu išgirsite karpinių iš popieriaus istorinę raidą, tradicijas, pritaikymo galimybes. Išsikarpysime tradicines  užuolaidėles, kampines, paveikslėlius, atvirukus, eglutės papuošimus. 
Edukacijose dalyvių amžius nuo 7 m. 
Trukmė 1 val. (dalyvių skaičius iki 15)

ĮGYVENDINAMOS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMOS

Programos vykdomos 2018 m. vasario – gegužės mėn. ir spalio – gruodžio mėn.
Programas finansuoja Kėdainių rajono savivaldybės administracija.

Audimas staklėmis.
Moksleiviams bus vedami užsiėmimai, kurių metu susipažins ir mokysis audimo staklėmis amato. Susipažins su audimo amato istorija, priemonėmis ir įrengimais, su lietuviškų audimo raštais, sužinos jų simbolinę reikšmę. Įsisavins audimo staklėmis technologiją, išmoks apmesti siūlus ant mestuvų, nuimti matmenis nuo mestuvų, suriesti ant audimo staklių veleno, mokysis pasidaryti nytis ir matmenis suverti į nytis. Mokysis išausti servetėles, stalo takelius ir staltiesėles, juostas, grindų takus. 
Moksleiviai turiningai ir prasmingai praleis laisvalaikį, įgys audimo amato pagrindus, savo darbeliais pasipuoš buitį.
Programos vadovė  sertifikuotų tautinio paveldo produktų tradicinė amatininkė Milda Petraitienė.
Programos vyks:
I grupė,  pirmadieniais, 14-16 val. 
II grupė, pirmadieniais, 16-18 val. 
III grupė, ketvirtadieniais, 15-17 val.

Tautinės juostos
Susipažins su tautinių juostų istorija, siūlų rūšimis, Lietuvos etniniams regionams būdingais raštais ir siūlų atspalviais, rašto simbolika ir juostų paskirtimi bei pritaikymo gyvenime būdais, susipažins su juostų vijimo, pynimo ir rišimo technologijomis, įgys reikiamus darbo įgūdžius, gebės juostas panaudoti gyvenime.
Programos vadovė  sertifikuotų tautinio paveldo produktų tradicinė amatininkė Loreta Steponavičienė
Programos vyks:
I grupė, antradieniais, 15-17 val.
II grupė, trečiadieniais, 16-18 val.

Lietuvių liaudies keramika
Susipažins su keramikos amato istorija, tradicijomis ir papročiais. Lavins molio lipdymo įgūdžius naudojant įvairias technologijas. Išmoks saugiai išdegti ir glazuruoti keramikos dirbinius.
 Moksleiviai turiningai ir prasmingai praleis laisvalaikį, įgis keramikos amato pagrindus, išmoks pasigaminti molinių indų ir kitokių buities daiktų.
Programos vadovas sertifikuotų tautinio paveldo produktų tradicinis amatininkas Mindaugas Mažalis
Programos vyks:
I grupė, antradieniais, 12-14 val.
II grupė, trečiadieniais, 14.30-16.30 val.
III grupė, antradieniais, 14-16 val.

Vytelių pynimas
Susipažinsite su vytelių pynimo amato istorija, tradicijomis ir papročiais. Lavins vytelių pynimo įgūdžius naudojant įvairius pynimo būdus. Mokysitės iš vytelių pinti saulutes, krepšelius, dubenėlius, lėkštutes ir kitus dirbinius.
Edukacija skatina domėtis tautiniu paveldu, formuoja vytelių pynimo amato technologijų įgūdžius bei plečia tradicinio amato išmanymą.
Programos vadovė  sertifikuotų tautinio paveldo produktų tradicinė amatininkė Birutė Šinkūnienė
Programos vyks:
I grupė,  antradieniais, 12-14 val.
II grupė, antradieniais, 15-17 val.
III grupė, trečiadieniais, 14-16 val.
IV grupė, ketvirtadieniais, 14-16 val.

Medžio drožyba
Susipažins su  lietuvių liaudies medžio drožybos tradicijomis, medžio apdirbimo technologijomis, mokysis drožybos amato pagrindų, įgis pradinių medžio drožybos gebėjimų.
Mokiniai turės galimybę atskleisti savo meninius gebėjimus, išmoks sukurti originalių darbų, jais papuošti savo aplinką.
Programos vadovas  sertifikuotų tautinio paveldo produktų tradicinis amatininkas Audrius Vasiliauskas.
Programos vyks: 
I grupė, pirmadieniais, 15-17 val.

Vilnos kelias
Užsiėmimų metu susipažinsite su vilnos vėlimo atsiradimo istorija, rūšimis, būdais, priemonėmis ir technologijomis. Mokysitės apskaičiuoti ir pasigaminti tinkamus šablonus, įvairiais būdais dėliosite vilną, velsite sausuoju ir šlapiuoju būdu. Susipažinę su tradiciniu vėlimo amatu įgausite praktinių įgūdžių, galėsite patirtį pritaikyti kasdienybėje.
Užsiėmimus ves sertifikuoto tautinio paveldo produktų meistrė Jūratė Atkočiūnienė.
Programos vyks:
I grupė, pirmadieniais, 13-16 val.
II grupė, antradieniais, 14-16 val.
III grupė, antradieniais, 13-15 val.

V. PROGRAMOS 1863 M. SUKILIMO MUZIEJUJE

PABERŽĖ IR 1863 M. SUKILIMAS

GYVENIMAS PO 1863 M. SUKILIMO

PABERŽĖS SIMBOLIAI – SAULUTĖS, KOPLYTSTULPIAI, STOGASTULPIAI, DUBENUOTIEJI AKMENYS
(5 – 12 klasių mokiniams ir suaugusiems)

1863 M. SUKILIMAS LIETUVOJE
(7 – 12 klasių mokiniams ir suaugusiems)

1863 M. SUKILIMO ATMINTINOS VIETOS
(5 – 8 klasių mokiniams)

Edukacinis projektas

Kėdainių krašto muziejus dalyvauja Lietuvos muziejų asociacijos projekto vykdomame projekte „Muziejus – mokykla – moksleivis. Muziejų ir bendrojo lavinimo mokyklų nacionalinis partnerystės tinklas“, įgyvendinamo pagal 2007 – 2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-10-V priemonę „Neformaliojo švietimo paslaugų plėtra“ kaip partneris ir nuo 2012 metų spalio mėnesio pradėjo įgyvendinti edukacinę programą „Pažinkime krašto istoriją kartu“.

Edukacinės programos tikslas – per aktyvią pažintinę veiklą  muziejuje kuo daugiau mokinių sudominti gimtojo krašto istorija. Programa integruoja kelis mokomuosius dalykus (istoriją, literatūrą, dailę, biologiją) ir sudaryta iš dviejų dalių:

I-oje dalyje „Kėdainiai – M. Daukšos ir Č. Milošo žemė“ mokiniai skaito M. Daukšos ir Renesanso laikotarpio Lietuvos poetų kūrybą; ištraukas iš rašytojo M. Katkaus etnografinės apybraižos „Balanos gadynė“, Č. Milošo autobiografinio romano „Isos slėnis“ ir J. Paukštelio romano „Kaimynai“; analizuojami minėtų kūrinių motyvais sukurtų filmų fragmentai; pasirenkami tipiškiausi minėtų autorių kūrinių personažai, persirengiama sukurtais stilizuotais to laikmečio rūbais, kuriamos inscenizacijos, dėliojamos dėlionės.

II-oje dalyje „Nevėžio slėnio paslaptys“  mokiniai mokomosios ekskursijos metu aplanko Sirutiškio dvaro rūmus ir parką – Č. Milošo senelių gimtinę, Kalnaberžę – P. Stolypino ir K. Binkio dvarą ir parką, Paberžę – 1863 metų sukilimo muziejų, Tėvo Stanislovo bažnytinių reikmenų muziejų, Krekenavą – Mergelės Marijos Dangun Ėmimo bažnyčią, kurioje kunigavo Maironis, Pašilius – vienintelį Lietuvoje esantį stumbryną, Šventybrastį – 1863 m. sukilėlių slėnį, Šetenius – Nobelio premijos laureato Č. Milošo kultūros centrą, Apytalaukį – grafų Zabielų istorizmo stiliaus dvaro rūmus, Kėdainiuose – minaretą. Ekskursijos metu mokiniai pildo užduočių sąsiuvinius, kuriuose yra užduotys reikalaujančios istorijos, literatūros, biologijos žinių.Tokiu būdu įtvirtina gautas žinias, ugdo praktinius gebėjimus analizuoti ir daryti išvadas.

Projekto veiklos pradėtos įgyvendinti nuo 2012 metų spalio mėn. ir tęsis iki 2014 metų gegužės. Muziejaus edukacinėje programoje dalyvaus 530 Kėdainių ir Panevėžio rajono mokinių. Pirmosios mokinių grupės iš Kėdainių šviesiosios gimnazijos, Kėdainių „Aušros“ pagrindinės mokyklos ir Šėtos gimnazijos jau dalyvavo mokomojoje ekskursijoje.

Projekto vykdytojos: Audronė Pečiulytė, Daugiakultūrio centro vadovė ir Regina Adomaitienė, Kėdainių krašto muziejaus vyr. specialistė.

Informacija telefonu:
Istorinės programos Krašto muziejuje (Didžioji g. 19) Regina Adomaitienė (8 347) 53685, (8 650) 45597
Etnokultūrinės programos Tradicinių amatų centre Arnetų name (Radvilų g. 21) Regina Lukminienė (8 645) 05168
Daugiakultūriame centre (Senosiso rinkos a. 12) Audronė Pečiulytė (8 347) 51778,(8 650) 45585
1863 m. sukilimo muziejuje (Paberžė) Alina Galvanauskienė (8 618) 31593