LietuviškaiEnglish
Naujienos
Kraštiečiai, kūrę Nepriklausomą Lietuvą


Šiais metais minime atkurtos Lietuvos valstybės 100-metį. Valstybę kuria ir jos likimą lemia žmonės, dažniausiai iškilios asmenybės, kurių darbus ir veidus negailestingai nublukina bėgantis laikas. Nepriklausomos Lietuvos šimtmetis – kaip tik puiki paskata nubraukti užmaršties dulkes nuo kraštiečių, kūrusių tą valstybę, vardų.

Kėdainių krašto muziejaus Daugiakultūris centras, vykdydamas Kėdainių rajono savivaldybės finansuojamą projektą, parengė turistinį maršrutą ir surengė pirmąją pažintinę ekskursiją po Kėdainių krašto miestelius: Josvainius, Pernaravą, Ažytėnus, Krakes, Gudžiūnus ir Akademiją. Jos metu rajono istorikai, kultūros darbuotojai ir Trečiojo amžiaus universiteto klausytojai su dekane Gražina Jedemskiene susipažino su minėtuose miesteliuose išlikusiu tarpukario laikotarpio paveldu ir žymiomis to krašto asmenybėmis.Josvainiuose apie pradinės mokyklos įkūrėją ir daug nusipelniusį miestelio kultūrai bei švietimui mokytoją Vladą Balsį ekskursijos dalyviams papasakojo Vaidas Grišinas, Pernaravoje mokytoja Loreta Andrulienė išsamiai supažindino su Jadvygos Juškytės nuveiktais darbais ir miestelio istorija, o Ažytėnuose aplankėme Mikalojaus Katkaus muziejų ir jo kapą Ažytėnų kaimo kapinaitėse. Krakių miestelyje svetingai ekskursijos dalyvius sutiko istorikas Robertas Dubinka, kuris pristatė miestelio fotografo Igno Koniušausko parodą ir papasakojo apie progimnazijos įkūrėją Juozą Juknevičių. Gudžiūnų miestelyje aplankėme mokykloje įkurtą muziejų, kuriame daug vietos yra skirta kunigui Pauliui Rabikauskui. Akademijos miestelio istorijos žinovas Rytas Tamašauskas išryškino svarbiausias asmenybes (prof. V. Ruokis, prof. J. Tonkūnas, prof. S. Nacevičius), kurių nuveikti darbai buvo reikšmingi ne tik mūsų kraštui, bet ir visai Lietuvai.

Audronė Pečiulytė
Daugiakultūrio centro vadovė

 

 Atgal
 
90