LietuviškaiEnglish
Arnetų namas

Arnetų namas yra škotų bendruomenės, gyvenusios XVII–XVIII a. Kėdainiuose materialus palikimas. Namas mūrytas XVII a. vid. škotų pirklio Jono Arneto, prie Didžiosios rinkos aikštės – tuo laiku pagrindinės miesto turgavietės. Prie jos XVII–XVIII a. gyveno didelė ir įtakingą škotų reformatų bendruomenė.
Namas yra XVIII–XIX a. miestietiškos gyvenamosios architektūros pavyzdys, kuriame išliko autentiškos išorės ir vidaus planas. Po namu sumūrytas įspūdingo dydžio skliautuotas rūsys, o antrame namo aukšte prie kupolo formos kamino įrengta skliautuota patalpa tualetui, vadinamasis ,,liuftklozetas”, yra vienintelė tokios paskirties patalpa išlikusi Lietuvoje, miestiečių gyventame name.
Arnetų namas yra XVII–XIX a. miestietiškos gyvenamosios architektūros pavyzdys, kuris per 350 m gyvenimo laikotarpį išvengė didesnių pertvarkymų, rekonstrukcijų ir pritaikymų. Tokių namų, kuriuose išliko autentiškas išorės ir vidaus planas bei apdailos detalės Lietuvoje nėra. Todėl namas yra unikalus paminklas ir vertingas turizmo objektas. Namui egzotikos ir patrauklumo teikia škotiška jo kilmė. Šis namas buvo evangelikų reformatų bažnyčios klebonija, čia suvažiuodavo senjorai į pasitarimus. Namas yra architektūros paminklas, saugomas valstybės.

2014-2015 m. šiame name planuojama įkurti daugiafunkcį, XVII-XIXa. miestietiškąją kultūrą ir tradicinius amatus pristatantį centrą.

Arnetų namas priklauso Kėdainių krašto muziejui. Jo, kaip vieno iš muziejaus skyrių, funkcijos bus:
• archeologinių, rašytinių, ikonografinių šaltinių apie Kėdainių miestą tyrimas;
• Švietėjiška – edukacinė miesto kultūros veikla;
• Renginių, susijusių su miesto kultūros propagavimu, organizavimas;
• Programų, susijusių su jaunimo užimtumu ir socializacija, kūrimas ir vykdymas;
• Konferencijų rengimas;
• Tikslinių šviečiamųjų, kultūros populiarinimo renginių organizavimas;
• Su miesto istorijos tyrimu ir populiarinimu susijusių klubų susibūrimo vieta;
• Viduramžių Kėdainių miesto kultūros istorijos tyrimo centras;
• Tradicinių amatų demonstravimas ir mokymas.

       
1
 
90